Mentalbeskrivning av Torrox, Basta 2007-10-14
(Grå fält visar Torrox' resultat.)

Moment

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Accepterar  hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
 

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker
 

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c. LEK 1
Gripande och dragkamp

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper

3a. FÖRFÖLJANDE

Startar inte

Startar, men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer(Båda gångerna)

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst  3 sekunder
 

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela mementet

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten

Kontroll, avbrott förekommer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

 

Visar enstaka(1-2) hotbeteenden under momentets första

Visar enstaka(1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse

Leker inte men visar intresse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt. Drar emot, släpper inte
 

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figuranten till fortsatt lek

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
 

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

 

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna

 

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efter hand

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoför-
ändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxl vid någon av passagerna

 

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tilfällen

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökena då och då

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figuranten huvudbonad. Alt. går inte fram i tid

Går fram till fig. när fö talar med fig. och lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står bredvid

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

Går fram till fig utan hjälp

8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök Alt. går inte fram i tid

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte

Leker inte men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

9b LEK 2
Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med famtänderna

Griper direkt med hela munnen
 

Griper direkt, hugger föremålet i farten

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd

Riktar intresse mot skutten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott